Amerikkalaisen Accuray-nimisen yhtiön valmistama CyberKnife –sädehoitolaite asennettiin MIBS-lääkärikeskukseen vuonna 2011. Lääkärimme saivat erikoiskoulutusta Euroopan ja USA:n parhaissa kliniikoissa. Viiden vuoden aikana olemme suorittaneet melkein 3000 hoitotoimenpidettä CyberKnife –sädehoitolaitteella.

Nykyisin maailmassa yli 50 000 potilasta hoidettiin Accuray:n CyberKnife-laitteella, joka tarjoaa syöpäpotilaille ainutlaatuisia hoitomahdollisuuksia. Näiden potilaiden joukossa on niitäkin, joiden kasvaimia oli joko mahdotonta leikata tai ne edellyttivät erityisen vaativia kirurgisia toimenpiteitä.

CyberKnife on maailman ensimmäinen ja ainoa robottitekniikkaan perustuva uniikki tarkkuussädehoitolaite, jonka avulla voidaan hoitaa hyvänlaatuisia ja pahanlaatuisia kasvaimia kaikissa kehon osissa. Se on nykyaikainen ei-invasiivinen hoitomenetelmä, joka toimii perinteisen kirurgisen hoidon vaihtoehtona. Laitteen avulla suuret säteilyannokset saadaan tarkasti kasvaimeen ja terveille kudoksille aiheutettava haitta vähenee.

Järjestelmä koostuu kompaktista lineaarikiihdyttimestä, jonka energia on 6 MeV ja joka on kiinnitetty robottikäsivarteen, jolla on kuuden akselin vapaa liikkuminen (6DoF) ja 1200 elektronisuihkun positiota sädetyksen aikana. Robotti-manipulaattori huolehtii lineaarikiihdyttimen siirtämisestä ja erityisen tarkasta (alimillimetrialue) kohdistamisesta.

CyberKnife-hoito ei vaadi puudutusta. Hoitotoimenpide voidaan suorittaa avohoitona ja se sopii niillekin potilaille, joille perinteinen sädehoito ja kirurginen leikkaus ovat vasta-aiheisia. Keskuksessa on 50 paikan päivävuodeosasto, jonne vieraspaikkakuntalaiset potilaat voivat majoittua.

Valmistautuminen hoitoon

Ennen CyberKnife –hoitoa kasvainta tai muuta patologista muodostumaa skannataan sen koon, muodon ja sijainnin määrittämiseksi. Skannaus alkaa yleensä tavallisesta korkean erotuskyvyn TT-kuvantamisesta. Joidenkin muodostumien visualisointiin voidaan käyttää muitakin menetelmiä: magneettikuvausta, angiografiaa tai PET-kuvausta.

Hoidon suunnittelu

Skannauksessa saadut kuvat siirretään digitaalisessa muodossa CyberKnife –suunnittelujärjestelmään, jossa hoitava lääkäri määrittelee tarkasti uudismuodostuman koon, muodon ja sijainnin. Näiden tietojen perusteella erikoislääkäri laatii hoidon suunnitelman siihen tarkoitetun ohjelmiston avulla. Suunnittelussa lasketaan tarvittava säteilyannos, joka ei vaurioita kasvaimen ympärillä olevaa tervettä kudosta. Tässä vaiheessa potilaan läsnäoloa ei tarvita.

CyberKnife -hoito

Hoitotoimenpiteen aikana potilas asettuu mukavasti hoitopöydälle, joka siirtyy automaattisesti tarvittavaan paikkaan CyberKnife:n robottikäsivarteen nähden. Puudutusta ei tarvita, koska hoitotoimenpide on kivuton ja ei-invasiivinen (ei edellytä pistoja, leikkauksia eikä muuta tunkeutumista elimistöön). Yhden hoitokerran (fraktion) kesto on 30-90 minuuttia. Hoitohertoja voi olla yksi tai muutama. Hoidon hinta on yleensä kiinteä eikä riipu fraktioiden lukumäärästä.

Hoidon jälkeen

Hoidon jälkeen potilailla voi esiintyä lievää väsymystä, mikä liittyy usein emotionaalisen jännityksen purkautumiseen johtuen onnistuneen hoidon päättymisestä. Sädehoitoa seuraavana päivänä suurin osa potilaista palaa normaaliin elämään ja voi mennä töihin.

Potilaiden ja hänen omaistensa kanssa keskustellaan perusteellisesti jatkoseurannasta, hoidosta ja elämäntapasuosituksista. Heille luovutetaan suoritettuun sädekirurgiseen hoitoon liittyviä asiakirjoja. Jos tulevaisuudessa potilaalle tulee kysymyksiä, he voivat aina ottaa yhteyttä lääkäreihimme joko puhelimitse tai sähköpostitse.

Varjoaineella tehostettu magneettikuvaus on keskeinen jälkiseurannan menetelmä. Radiokirurgian keskuksen asiantuntijat pystyvät yhdistämään ennen hoitotoimenpidettä ja hoitotoimenpiteen jälkeen otetut kuvat ja vertaamaan niitä erikoisohjelman avulla. MIBS-diagnostiikkayksiköissä tehdyt kuvaukset vastaavat kaikkia vaatimuksia, joita tarvitaan tilanteen kehityksen arviointiin. Teidän pitää ilmoittaa vain, että kyseessä on seurantakuvaus sädekirurgisen hoidon jälkeen. Mukananne pitää olla ote lääkärin lausunnosta suoritetusta hoitotoimenpiteestä. Saadut kuvat lähetetään Pietariin terveydenhuollon ICT-järjestelmän avulla ja kolmen päivän jälkeen voitte keskustella radiokirurgian keskuksen lääkäreiden kanssa hoitonne tuloksista.

Mikäli kuvaukset tehdään muualla kuin MIBS-diagnostiikkayksiköissä, teidän pitää ilmoittaa magneettikuvauksen keskuksen henkilöstölle seuraavista vaatimuksista:

Kuvaukset tehdään varjoaineella tehostettuina

Leikepaksuus ei ylitä 3 mm

Kuvauksen matriisi: neliömatriisi

Kuvat tallennetaan CD-levylle DICOM-formaatisa

Hoidon indikaatiot

Aivokasvaimet

Akustikusneurinoomat
Eri paikoissa sijaitsevat meningeoomat
Aivolisäkkeen adenoomat
Yksittäiset tai monissa paikoissa esiintyvät etäpesäkkeet
Kraniofaryngeoomat
Glioomien uusiutumat tai leikkausten, säde- tai lääkehoidon jälkeen jääneet jäännöskasvaimet
Kordoomat
V., VII., IX., X., XI., XII hermon schwannomat
Hemangioperisytoomat, pinealoomat, germinoomat
Hemangioblastomat
Paraganglioomat (Glomus kasvaimet)

Muissa paikoissa esiintyvät kasvaimet

Keuhkosyöpä
Eturauhasen syöpä
Haimasyöpä
Munuaissyöpä
Maksasyöpä
Etäpesäkkeet maksassa
Rintasyöpä

Hoidon hinta, EUR

Kallonsisäisten kasvainten ja aivoverisuonisairauksien hoito (mm. neurokirurgin konsultaatiot, hoidon suunnittelu ja valmistelu, MRI- ja TT-kuvaukset, majoitus- ja ruoat sairaalahoitopäivänä) - 4500

Sädekirurginen toimenpide CyberKnife –laitteella - 5500

Sädekirurginen uusintatoimenpide CyberKnife –laitteella - 3600

* Uusintatoimenpiteenä on toimenpide, joka suoritetaan 12 kuukauden kuluessa ensimmäisen Leksell Gamma Knife Perfexion gammaveitsilaitteella tehdyn toimenpiteen jälkeen.