Yli 40 vuoden ajan gammaveitsi on pysynyt aivojen patologioiden sädekirurgisen hoidon ns. kultaisena standardina. MIBS-lääkärikeskuksen lääkärit ja asiantuntijat saivat erikoiskoulutusta maailman johtavimmissa keskuksissa, joissa toimii gammaveitsi.

Vuoden 2011 maaliskuussa MIBS-lääkärikeskuksen sädekirurgian yksikkö sai ruotsalaisen ”Elekta” –yhtiön erikoissertifikaatin, jolla todettiin, että keskus on suorittanut 1000 sädekirurgista toimenpidettä gammaveitsellä (Leksell Gamma Knife).

Vuosina 2013-2015 meillä oli keskimäärin 1200 potilasta vuodessa. MIBS-lääkärikeskuksella oli suurin työmäärä verrattuna maailman vastaaviin keskuksiin.

Osoituksena lääkärikeskuksen toiminnan arvostuksesta oli laitteiden valmistaja ”Elekta”:n antama muistotaulu.
Keskus on jo toiminut 8 vuotta. Sen asiantuntijat suorittivat yli 7000 toimenpidettä gammaveitsellä ja heillä on valtavasti kokemusta kyseisellä alalla.

Vuoden 2014 syyskuusa keskukseen hankittiin nykyaikainen sädekirurginen laite Leksell Gamma Knife (Elekta, Ruotsi), ”Perfexion” -malli.

Gammaveitsi on säteilytyslaite, jonka avulla voi hoitaa kallonsisäisiä patologisia pesäkkeitä kertaluonteisena täsmätoimenpiteenä käyttäen 196 Co60-säteilylähdettä (kobaltti-60). Toimenpide ei edellytä hiusten poistamista, ihon halkileikkauksia tai kallonporausta. Heti hoitotoimenpiteen jälkeen potilas voi palata normaaliin elämään.

Ennen potilaiden hoitoa gammaveitsellä suoritetaan kuvantamistoimenpiteet, joita varten keskuksessamme on Siemens:in korkeakenttä-MRI ja spiraali-CT –laitteet. Mahdollisuus saada korkeanlaatuisia MRI- ja CT-kuvia sädekirurgisen toimenpiteen suunnitelman luomiseen Gamma-Plan järjestelmässä vastaa tämän päivän maailman standardeja.
Lääkärikeskuksessamme on kaikkea, mitä tarvitaan potilaiden, joilla on aivokasvaimia, aivoverisuonisairauksia tai toiminnallisia häiriöitä, nykyaikaiseen sädekirurgiseen hoitoon. Keskuksessa on 50 paikan päivävuodeosasto, jonne vieraspaikkakuntalaiset potilaat voivat majoittua. Henkilöstö on saanut pitkäaikaista koulutusta maailman johtavimmissa Gammaveitsikeskuksissa.

Miten hoito toteutuu?

Stereotaktisen kehyksen asennus

Seuraavaksi suoritetaan stereotaktisen kehyksen asennus. Kehys kiinnitetään potilaan päähän paikallispuudutuksessa. Huolimatta siitä, että kehys on kiinnitetty tukevasti, se ei aiheuta epämiellyttäviä tuntemuksia eikä rajoita potilaiden normaalia liikkumista.

Stereotaktinen magneettikuvaus ja tietokonetomografia

Keskuksessa on Siemensin korkeakenttä-MRI ja spiraali-CT laitteita, joilla tehdään stereotaktiset magneetti- ja tietokonekuvaukset. Potilaan näkökulmasta tämä toimenpide ei eroa millään tavallisesta tietokone- ja magneettikuvauksesta.

Sädehoidon suunnittelu tietokoneella

Tämän jäälkeen sädekirurgian erikoislääkäreistä ja lääketieteeseen erikoistuvista fyysikoista koostuva tiimi suorittaa tulevan hoidon suunnittelun tietokoneella. Yleensä tämä kestää 2-3 tuntia. Sinä aikana potilaat palaavat omaisten luo huoneisiin, joihin he ovat majoittuneet aikaisemmin.

Hoito gammaveitsellä

Sädehoito gammaveitsellä kestää yleensä 1-3 tuntia. Tarkasta kestosta potilaalle ja hänen omaisilleen ilmoitetaan hoitosuunnitelman vahvistamisen jälkeen. Pitkäkestoisen hoidon tapauksessa voidaan tehdä taukoja, jotta potilas voisi nousta ja levätä. Hoitotoimenpiteen aikana potilaalla ei ole minkäänlaisia kivuliaita tuntemuksia ja hän on tajuissaan. Tilassa, missä hoito tapahtuu, on mukava lämpötila ja valaistus. Huone on varustettu audio- ja videolaitteilla, joten potilas on jatkuvasti yhteydessä hoitohenkilöstöön koko hoitotoimenpiteen aikana.

Hoidon päätyttyä stereotaktinen kehys otetaan pois ja sen kiinnityskohdat käsitellään asianmukaisesti. Tämän jälkeen lääkäri laatii loppulausunnon suoritetusta hoidosta, antaa ohjeet ja vastaa potilaan kysymyksiin, mikäli niitä on jäljellä. Sitten potilaat voivat mennä kotiin itsenäisesti tai jäädä yöksi hotelliimme.

Hoidon jälkeen

Hoidon jälkeen potilailla voi esiintyä lievää väsymystä, mikä liittyy usein emotionaalisen jännityksen purkautumiseen johtuen onnistuneen hoidon päättymisestä. Sädehoitoa seuraavana päivänä suurin osa potilaista palaa normaaliin elämään ja voi mennä töihin.

Potilaiden ja hänen omaistensa kanssa keskustellaan perusteellisesti jatkoseurannasta, hoidosta ja elämäntapasuosituksista. Heille luovutetaan suoritettuun sädekirurgiseen hoitoon liittyviä asiakirjoja. Jos tulevaisuudessa potilaalle tulee kysymyksiä, he voivat aina ottaa yhteyttä lääkäreihimme joko puhelimitse tai sähköpostitse.

Varjoaineella tehostettu magneettikuvaus on keskeinen jälkiseurannan menetelmä. Radiokirurgian keskuksen asiantuntijat pystyvät yhdistämään ennen hoitotoimenpidettä ja hoitotoimenpiteen jälkeen otetut kuvat ja vertaamaan niitä Gamma Plan 8.0 –ohjelman avulla. MIBS-diagnostiikkayksiköissä tehdyt kuvaukset vastaavat kaikkia vaatimuksia, joita tarvitaan tilanteen kehityksen arviointiin. Teidän pitää ilmoittaa vain, että kyseessä on seurantakuvaus sädekirurgisen hoidon jälkeen.

Mukananne pitää olla ote lääkärin lausunnosta suoritetusta hoitotoimenpiteestä. Saadut kuvat lähetetään Pietariin terveydenhuollon ICT-järjestelmän avulla ja kolmen päivän jälkeen voitte keskustella radiokirurgian keskuksen lääkäreiden kanssa hoitonne tuloksista.

Mikäli kuvaukset tehdään muualla kuin MIBS-diagnostiikkayksiköissä, teidän pitää ilmoittaa magneettikuvauksen keskuksen henkilöstölle seuraavista vaatimuksista:

Kuvaukset tehdään varjoaineella tehostettuina

Leikepaksuus ei ylitä 3 mm

Kuvauksen matriisi: neliömatriisi

Kuvat tallennetaan CD-levylle DICOM-formaatisa

Hoidon hinta EUR

Kallonsisäisten kasvainten ja aivoverisuonisairauksien hoito (mm. neurokirurgin konsultaatiot, hoidon suunnittelu ja valmistelu, MRI- ja TT-kuvaukset, majoitus- ja ruoat sairaalahoitopäivänä)

Sädekirurginen toimenpide Leksell Gamma Knife Perfexion gammaveitsilaitteella - 3800

Sädekirurginen uusintatoimenpide Leksell Gamma Knife Perfexion gammaveitsilaitteella* - 1800

Sädekirurginen toimenpide Leksell Gamma Knife Perfexion gammaveitsilaitteella ja angiografia (potilaat, joilla on arteriovenooseja malformaatioita) - 4000

Sädekirurginen uusintatoimenpide Leksell Gamma Knife Perfexion gammaveitsilaitteella ja angiografia (potilaat, joilla on arteriovenooseja malformaatioita)* - 2400

Sädekirurginen toimenpide Leksell Gamma Knife Perfexion gammaveitsilaitteella vapinan ja Parkinsonin tautiin liittyvän vapinan hoitoon - 3500

* Uusintatoimenpiteenä Leksell Gamma Knife Perfexion gammaveitsilaitteella on toimenpide, joka suoritetaan 12 kuukauden kuluessa ensimmäisen Leksell Gamma Knife Perfexion gammaveitsilaitteella tehdyn toimenpiteen jälkeen.

Hoidon indikaatiot

Pääindikaatioina sädekirurgiselle hoidolle gammaveitsi-laitteella ovat hyvänlaatuiset ja pahanlaatuiset kallon sisällä sijaitsevat kasvaimet, aivoihin levinneet etäpesäkkeet, verisuonimalformaatiot, kolmoishermosärky, silmän suonikalvoston melanooma ja muut taudit.

Akustikusneurinoomat
Eri paikoissa sijaitsevat meningeoomat
Aivolisäkkeen adenooma
Yksittäiset tai monissa paikoissa esiintyvät etäpesäkkeet
Kraniofaryngeoomat
Glioomien uusiutumat tai leikkausten, säde- tai lääkehoidon jälkeen jääneet jäännöskasvaimet
Kordoomat
V., VII., IX., X., XI., XII hermon schwannoma
Käpyrauhasen kasvaimet (pinealoomat)
Germinoomat
Hemangioblastomat
Hemangioperisytoomat
Paraganglioomat (Glomus kasvaimet)
Aivojen verisuonten sairaudet

Arteriovenoosit malformaatiot
Kavernoomat
Hemangioomat
Aivojen toiminnalliset sairaudet

Kolmoishermosärky
Parkinsonismi ja essentiaalinen vapina
Ohimolohkoepilepsia
Monipesäkkeinen epilepsia
Talaaminen kipuoireyhtymä
Selkärangan luiden metastaaseista johtuva kipu

Silmätaudit
Verkkokalvon melanooma
Progressiivinen glaukooma

Hoito gammaveitsellä ei sovi seuraavissa tapauksissa:

Potilaan dekompensoitu vakava tila
Akuutin aivovamman oireet
Kohonnut kallonsisäinen paine
Aivokasvaimet