Novembra 2008g. u St.Petersburgu, Rusija, otvoren je centar radiokirurgije Medicinska i Dijagnostička Centara Međunarodnog Instituta Bioloških Sistema D.O.O. Centar je bio opremljen Leksell Gamma Knife švedske firme Elekta, koji se više od četrdeset godina potvrdio zlatnim standardom za radiokirurške postupke na mozgu. Medicinsko osoblje centra imalo je konstantnu obuku u vodećim svetskim centrima za Gama Nož.

 U martu 2011g. centar za radiokirurgiju Gama Nož MDC MIBS dobio posebnu potvrdu firme Elekta za obeležavanje obavljanja 1000 operacije na Gama Nožu Leksell Gamma Knife 4C.  

 

 

 

 

 

 

 

   U našem centru Gama Nož tjekom 2013 godine bilo tretirano 1187 pacijenta, što nam je omogućilo da postanemo najprometnij centar u svijetu među sličnim centrima.
Proizvođač opreme - tvrtka Elekta visoko procijenila naš rad i čestitala uspjeh komemorativnom pločom. Tjekom 2014 godine također liječeno je 1189 bolesnika te dobili smo još jednu nagradu.

   Danas, nakon 7 godina rada, stručnjaci Centra imaju bogato iskustvo i gotovo 4.000 neurohirurških (radiokirurških) intervencija na Gamma Nožu. Naš centar je opremljen u septembru 2014g. najmodernijim radiokirurškom aparatom Leksell Gamma Knife model Perfexion.

   Centar ima sve mogućnosti pružanja moderne radiokirurške pomoći i brige za bolesnike s tumorima mozga, vaskularnim malformacijama i funkcionalnim poremećajem mozga: 50 bolničkih soba, odelenja kompjutorizirane tomografije i magnetske rezonanse sa opremom firme Siemens, moderan laboratorijiski kompleks, kvalificirane stručnjake, stručnu podršku psihologa.